Nümunə: GoMap.Az API ilə koordinata görə ünvanın təyin olunması

Versiya 0.1, 2 mart 2012-ci il.

Səhifəyə GoMapAz xəritəsinin əlavə olunması əvvəlki dərsimizdə izah olunmuşdur (yeni pəncərədə açılır).
Bu nümunədə isə GoMap.Az API köməyi ilə koordinatdan ünvanın əldə olunması göstəriləcək. Nümunə ilə buradan tanış ola bilərsiniz. (yeni pəncərədə açılır)

GoMap.Az-ın əlavə servislərindən istifadə etmək üçün səhifəyə javascript faylı əlavə edilir:

             <script src="http://maps.gomap.az/api/js/services.1.0.js"></script>

1) API funksiyanı istifadə etmək üçün Az.GoMap.Service.RGeo(longitude, latitude, zoom, lng, callback) çağırılır.

Funksiyanın parametrləri:

longitude, latitude – nöqtənin koordinatları
zoom – miqyas (1-18 arası)
lng - nəticənin dili (az, en, ru)
callback – nəticələr geri veriləndə bu funksiya çağırılacaq və birinci parametrdən ünvanı əldə edə bilərsiniz.

Numunədə aşağıdakı argumentlər göndərilərək işləməsi yoxlanılmışdır

Az.GoMap.Service.RGeo(lonlatD.lon, lonlatD.lat, map.getZoom(), "az", function(address) {
             document.getElementById("info").innerHTML = address;
});


2) Javascriptdən başqa, bu xidmətdən maps.gomap.az/api.do adresinə sorğu göndərməklə də istifadə etmək olar.

Sorğu aşağıdakı kimi tərtib olunmalıdır:

             http://maps.gomap.az/info/api.do?cm=rgeo&cx=49.833963210198&cy=40.373491130916&cz=16&lng=az

Burada,
cm - komandanın adıdır. Bizim sorğumuz üçün rgeo olacaq
cx, cy - ünvanı təyin etmək istədiyiniz məntəqənin koordinatları
cz - miqyas (1-18 arası)
lng - nəticələri əldə edəcəyiniz dil (az, en, ru ola bilər)

Sorğuya cavab olaraq sizə adres göndəriləcəkdir. Bu adres küçə, ev nömrəsi və ya küçə formasında ola bilər.