Dəniz daşınmaları

 

Dəniz sərnişin daşımaları

 

Gəminin adı

«Akademik М. Topçubaşov»

Düzəldilmə tarixi

1985

Su basımı

9061

Gəminin növü

Parom

istiqamət

Türkmənbaşı

Yola salma

Bakı

Gəlib çıxma

Hazır olan kimi

Məsafə

160 mil

Luks qiyməti, 1-yer., 2-yer. və s.

25-75$

Uşaqlar üçün güzəşt,  varsa

12 yasha kimi 50%

Yerlərin sayı

136 yer

Qiymət qoyma

----

Kayut

75$ (luks)

Göyərtə

(orta)

Rahatlıq

(hər növ)

Qiymətə daxil (səhər yeməyi və s.

------

 

Gəminin adı

«Professor Gül »

Tkilmə tarixi

1986

Su basımı

9061

Gəminin növü

Parom

istiqamət

Türkmənbaşı

Yola salma

Bakı

Gəlib çıxma

Hazır olan kimi

Məsafə

160 mil

Luks qiyməti, 1-yer., 2-yer. və s.

25-75$

Uşaqlar üçün güzəşt,  varsa

12 yasha kimi 50%

Yerlərin sayı

136 yer

Qiymət qoyma

----

Kayut

75$ (luks)

Göyərtə

(orta)

Rahatlıq

(hər növ)

Qiymətə daxil (səhər yeməyi və s.

------

 

Gəminin adı

“Azərbaycan”

Tkilmə tarixi

1985

Su basımı

9061

Gəminin növü

Parom

istiqamət

Türkmənbaşı

Yola salma

Bakı

Gəlib çıxma

Hazır olan kimi

Məsafə

160 mil

Luks qiyməti, 1-yer., 2-yer. və s.

25-75$

Uşaqlar üçün güzəşt,  varsa

12 yasha kimi 50%

Yerlərin sayı

136 yer

Qiymət qoyma

----

Kayut

75$ (luks)

Göyərtə

(orta)

Rahatlıq

(hər növ)

Qiymətə daxil (səhər yeməyi və s.

------

 

Gəminin adı

“Akademik Həsən Əliyev”

Tkilmə tarixi

1987

Su basımı

9061

Gəminin növü

Parom

istiqamət

Türkmənbaşı

Yola salma

Bakı

Gəlib çıxma

Hazır olan kimi

Məsafə

160 mil

Luks qiyməti, 1-yer., 2-yer. və s.

25-75$

Uşaqlar üçün güzəşt,  varsa

12 yasha kimi 50%

Yerlərin sayı

136 yer

Qiymət qoyma

----

Kayut

75$ (luks)

Göyərtə

(orta)

Rahatlıq

(hər növ)

Qiymətə daxil (səhər yeməyi və s.

------

 

 

Gəminin adı

“Dağıstan”

Tkilmə tarixi

1984

Su basımı

9061

Gəminin növü

Parom

istiqamət

Türkmənbaşı

Yola salma

Bakı

Gəlib çıxma

Hazır olan kimi

Məsafə

160 mil

Luks qiyməti, 1-yer., 2-yer. və s.

25-75$

Uşaqlar üçün güzəşt,  varsa

12 yasha kimi 50%

Yerlərin sayı

136 yer

Qiymət qoyma

----

Kayut

75$ (luks)

Göyərtə

(orta)

Rahatlıq

(hər növ)

Qiymətə daxil (səhər yeməyi və s.

------

 

 

Gəminin adı

«Merkuriy –1»

Tkilmə tarixi

1985

Su basımı

9061

Gəminin növü

Parom

istiqamət

Aktau   - Türkmənbaşı

Yola salma

Bakı

Gəlib çıxma

Hazır olan kimi

Məsafə

Aktau-189 mil

Türkmənbaşı -160 mil

Luks qiyməti, 1-yer., 2-yer. və s.

25-75$

Uşaqlar üçün güzəşt,  varsa

12 yasha kimi 50%

Yerlərin sayı

136 yer

Qiymət qoyma

----

Kayut

75$ (luks)

Göyərtə

(orta)

Rahatlıq

(hər növ)

Cтоимость включает (завтрак и т.д.)

------

 



Gəminin adı

«Naxçıvan»

Tkilmə tarixi

1988

Su basımı

9061

Gəminin növü

Parom

istiqamət

Aktau   - Türkmənbaşı

Yola salma

Bakı

Gəlib çıxma

Hazır olan kimi

Məsafə

Aktau-189 mil

Türkmənbaşı -160 mil

Luks qiyməti, 1-yer., 2-yer. və s.

25-75$

Uşaqlar üçün güzəşt,  varsa

12 yasha kimi 50%

Yerlərin sayı

136 yer

Qiymət qoyma

----

Kayut

75$ (luks)

Göyərtə

(orta)

Rahatlıq

(hər növ)

Cтоимость включает (завтрак и т.д.)

Aktau   - Türkmənbaşı

 

 

 

Bir dəniz mili 1 852 м. bərabərdir

 189 mil = 350 км 028 м .

160 mil = 296 км 320 м.