Tualet (40)
Ninotsminda 0000
Tsxinvali 0000
Xelvaçauri 0000
Tbilisi Revaz Tabukaşvili 0005
Qudauta 0000
Qaqra 0000
Suxumi 0000
Tbilisi Kral Parnavaz 0031
Oni 0000
Mtsxeta 0000
Mtsxeta 0000
Tbilisi Kocori Yolu 0005
Batumi 0000
Batumi 0000
Xaraqauli 0000
Bakı Neftçilər AZ1000
Bakı Heydər Əliyev AZ1029
Bakı Nigar Rəfibəyli AZ0000
Bakı İstiqlaliyyət AZ1001
Bakı Dadaş Bünyadzadə AZ1012

1 2