Araq-likör istehsalı (32)
Abşeron Dostluq AZ0118
Bakı Müzəffər Nərimanov AZ1029
Bakı Heydər Əliyev AZ1029
Bakı Arif Haciyev AZ1033
Bakı 2-ci Uzununa AZ1029
Bakı Ruslan Allahverdiyev AZ1144
Göyçay Atatürk AZ2300
Bakı 1-ci Köndələn AZ1031
Şamaxı Bakı-Şamaxı-Yevlax yolu AZ0000
Gəncə Zülfü Hacıyev AZ2000
Gəncə Zülfü Hacıyev AZ2008
Bakı İlyas Aslanov AZ1034
Bakı Sumqayıt-Hacı Zeynalabdin AZ5022
Qurcaani 0000
Tercola 0000
Göygöl Heydər Əliyev AZ2500
Bakı Sumqayıt-Hacı Zeynalabdin AZ5022
Şəmkir Heydər Əliyev AZ5700
Cəlilabad Qurtuluş AZ1500
Şəmkir İrmaşlı AZ5718

1 2